Q-POWER s.r.o. - efektivní těžba a přeprava primárních surovin v kamenolomech

Q-POWER s.r.o.

Firma Q-POWER se specializuje na efektivní těžbu a přepravu primárních surovin v kamenolomech.

V současnosti působí v kamenolomech na Lulči a v Olbramovicích.

Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o.

Pro svoji činnost využívá těžkých těžebních a přepravních mechanismů:

K modernizaci strojního parku využívá firma i projektů spolufinancovaných Evropskou unií
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie

Kontakt:
Q-POWER s.r.o., Roviny 4, 643 00 Brno,
IČ: 25506919

Ing. Roman Slezák
telefon: 733 654 460
e-mail: slezak@qpower.cz

Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o. Q-Power s.r.o.